Monitoring poseta Caritasu Šapca Štampa

Predstavnici NIRAS tehničke pomoći i Ministarstva finansija posetilli su našu kancelariju u okviru prve monitoring posete projektu Improvement and“Development of Community -Based Services for people with mental and intellectual disorders in Mačva County”, finansiranom u okviru grant šeme: “Development of Effective Community Services in the Area of Education and Social Welfare at the Local Level” EuropeAid/137126/IH/ACT/RS.

Ovom prilikom prekontrolisana je kompletna realizacija projekta, čiji je nosilac Caritas Šabac. Tokom posete iznet je niz pohvala na projekat, njegovu implementaciju i finansijsko upravljanje. kao i na čitavo poslovanjeCaritasa Šapca.

Pohvale za dosadašnji rad priznanje su nam i podstrek, kao i smernice za aktivnosti koje nas tek očekuju.