Konferencija "Pokreni se. Poveži se. Aktiviraj se...." Štampa

U Beogradu je prošle nedelje održana Konferencija „Pokrеni sе. Pоvеži sе. Аktivirај sе. Promišljanje Evrope i Zapadnog Balkana”, u organizaciji Beogradske otvorene škole i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, a uz podršku Ambasade Švedske i programa Evropske Unije “Evropa za građane”.

Konferenciji je prisustvovao Miroljub Nikolić, direktor Caritasa Šapca. Cilj konferencije je da promoviše i ohrabri regionalni pristup u rešavanju zajedničkih problema, saradnju među organizacijama civilnog društva i građanima, kao i da podrži napredak reformi vezanih za evropske integracije u regionu kroz razvijanje civilnog sektora i medija.

Konferencija je bila prilika za međusobno umrežavanje organizacija civilnog društva u regionu Balkana i za razmenu ideja na aktivnostima u okviru projekta “Evropa za građane”.